Hva skjer med barndomshjemmet ved skilsmisse?

Publisert: 01.10.2021

Jeg og min ektefelle bor i barndomshjemmet hans som vi kjøpte for noen år siden etter vi ble gift. Svigerfar laget en kontrakt hvor det står at han selger til sin sønn, men vi hadde ikke hatt mulighet for å bo her hvis ikke jeg gikk med på lånet. Det står videre i kontrakten at det er min ektefelle sine barn (våre) som skal overta det eller selges til takstpris til nærmeste familie ved salg. Mitt navn er ikke på skjøtet. Har jeg krav på noe her ved brudd, evt ved dødsfall?

Svar:

Ut fra det du skriver oppfatter jeg det slik at formuesordningen som din mann og du har er felleseie, all den tid dere ikke har opprettet ektepakt der det er bestemt at eiendommen tilhører din manns særeie. Videre oppfatter jeg at det er betalt full markedspris for eiendommen, og at det ikke er noe såkalt gaveelement ved overdragelsen.

Utgangspunktet er dermed at verdien av eiendommen skal deles likt mellom dere ved skilsmisse, uavhengig av at din mann står som eier i kjøpekontrakt og skjøte.

Dersom det imidlertid skulle være slik at din mann har brukt skjevdelingsmidler, for eksempel arvemidler, til å delbetale eiendommen med, kan det bli slik at han kan holde de deler av verdien av boligen som kan knyttes til skjevdelingsmidlene utenfor likedelingen, og så vil den resterende verdien likedeles. Et eventuelt krav fra din mann om slik skjevdeling må i alle tilfelle kreves og dokumenteres.

Dersom eiendommen selges til nærmeste slektninger i løpet av ekteskapet, blir resultatet bare at vederlaget fra salget inngår i felleseiet. Kjøpes det en ny eiendom for salgsvederlaget, vil også den nye eiendommen være felleseie med mindre det fastsettes at den skal tilhøre den ene ektefellens særeie.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: