Hva skjer med gjelden etter man dør?

Publisert: 06.09.2021
Emneord: ,

Hva skjer med gjeld etter man dør? Jeg har stor gjeld og er bekymret for at om noe skjer med meg så vil enten søsken eller lignende sitte igjen med stor gjeld. Jeg har ingen verdier, bare gjeld, ca. 1 million. Om noe skulle skje vil søsken eller annen slekt bli ansvarlig for denne gjelden?

Svar:

Ingen har plikt til å ta over arv. Dine søsken kan da la være å ta over dødsboet, for om man gjør det, tar man samtidig på seg forpliktelsene for gjeld m.m.

Det er mulig å få tilgang til noe verdier likevel, for å betale begravelse m.m.

§ 95.Fullmakt til å disponere uten skifteattest i bo der den avdødes eiendeler er av liten verdi
Hvis den avdødes brutto eiendeler etter at begravelsesutgiftene er dekket, må antas å være av liten verdi, kan retten gi en person som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått den avdøde nær, fullmakt til å disponere over den avdødes eiendeler. Denne personen er ansvarlig for at den avdødes og boets forpliktelser blir dekket innenfor rammen av eiendelene som er overlatt til ham eller henne.

Viser det seg senere at den avdøde hadde eiendeler av større verdi enn antatt, gjelder reglene ellers i loven. Eiendelene som er stilt til disposisjon etter første ledd, inngår da ikke i boet, med mindre retten bestemmer det.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: