Hva skjer med samboers gjeld om han dør?

Publisert: 20.08.2021

Min samboer og jeg har kjøpt bolig sammen. Jeg har betalt ut min del av lånet og han skylder 2 millioner og betaler i avdrag hver måned sin del. Vi har eierbrøk 50/50 på huset. Vi har i dag skrevet under på testamente og samboerkontrakt hos advokat. I testamentet står intet nevnt om eierbrøk av hus. Jeg ble fortalt at jeg sammen med hans barn må stå for hans gjeld om han plutselig dør. Er dette den berømte 50/50-fella man skriver om? Hva kan jeg gjøre for å ikke hefte for hans gjeld?

Svar:

Du vil ikke komme til å hefte for hans gjeld om han dør.

Dette med mindre du samtykker til et slikt ansvar, som man kan gjøre ved å ta over alle aktiva og passiva sammen med eventuelt andre arvinger. I utgangspunktet vil du kun stå som eventuell arvemottaker etter loven (jfr. arvelovens §§ 12 og 13) og/eller mottaker som testamentsarving.

Men når man dør så vil lånegiver be om innfrielse av gjelden hvilket gjøres med den sikkerhet som er gitt for lånet, som i dette tilfelle vil være boligen. Banken må imidlertid ta i betraktning det forhold at din samboer eier kun halvparten av boligen. Slik at dette kan ende opp med at boligen må selges om ikke lånet til banken kan innfris på annet vis. Alternativt kan du ta over resterende del av boligen ved at du selv overtar den påheftende gjeld. Det er flere alternativer her som kan vurderes.

I alle tilfelle blir du ikke ansvarlig for hans gjeld uten videre om han dør.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: