Hva skjer med verdier når man kommer på sykehjem?

Publisert: 25.01.2021
Emneord:

En dame som er 88 år og bor i Tønsberg. Hun er mor til min kone. Hun har 1.8 mill i banken og en leilighet til ca. 5 mill. Hvordan er det vist hun kommer på pleiehjem/sykehjem angående pengene og diverse verdier? Hun er ganske spesiell med penger og sparing og måtehold.

Svar:

Det å få fast plass på pleie- eller sykehjem gjør ingen endringer i "eierrådigheten". Kommunen vil normalt kreve egenbetaling for institusjonsopphold svarende til 85 % av pensjons- og kapitalinntekter. For mange vil dette kunne by på problemer i forhold til å dekke utgiftene til fraflyttet bolig. Det ser ikke ut til å være tilfellet her.
Fremtidsfullmakt kan vise seg å være svært hensiktsmessig i tilfeller av demens og andre tilstander som gjør inngrep i personers "intellektuelle kapasitet". Det vil si når personer slutter med å være ved full sans og samling, og den situasjonen er varig. Den som er fullmektig kan da etter attestasjon fra fastlegen og stadfesting fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) disponere økonomien til personen, herunder eiendom og bankkonti.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: