Hva skjer når utleier dør?

Publisert: 09.12.2020

Utleier døde for 1 mnd siden. Vi har opprinnelig bindingstid i 15 mnd (t.o.m mars) med 3 mnd oppsigelsestid. Hvilke rettigheter står vi med når arvingene tar over? Kan de heve kontrakten før disse 18 mnd? Hvis de ønsker å selge e.l.

Svar:

Hvis det er en tidsbegrenset kontrakt så må retten til oppsigelse være avtalt i denne. Så man må se på hva som er avtalt i opprinnelig avtale. Et dødsfall på utleiers side kan medføre at det er saklig grunn for oppsigelse. Ellers er tidsbegrensede avtaler uoppsigelige, mens tidubegrensede uansett kan sies opp med saklig grunn.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: