Hvem arver avdød onkel uten barn?

Publisert: 17.11.2020

Hvem arver avdød onkel uten barn? Andre arvegangsklasse. Onkel har ikke foreldre i live. Han har 3 døde søsken som har barn (nieser og nevøer)som er arveberettiget. Den ene nevøen er død. Er den døde nevøens barn arveberettiget? I følge testament står det at arven deles likt mellom slektsarvinger. Er den døde nevøens barn slektsarving?

Svar:

Når begge foreldre og alle søsken er død, følger man arvelinjen etter avdøde søsken, fordelt likt mellom de tre "søskenlinjene". Jeg forutsetter at alle søsken har samme foreldre.

Avkom etter søsken vil arve, selv om søskenet er død. Søskens barnebarn arver.

Slektens arverett stopper ved kusiner og fetteres barn.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: