Hvem arver når avdøde verken har barn eller gjenlevende foreldre?

Publisert: 06.09.2021

Avdød enslig mann uten barn og med døde foreldre. Han hadde en bror som også er død. Vil gjenlevende kone ha rett på arv?

Svar:

Ektefellen vil arve, så lenge det ikke er foreldre eller etterkommere av foreldre i live ved dødsfallet.

Dette følger av lov om arv og dødsboskifte:

§ 9.Ektefellens arverett når arvelateren ikke etterlater seg livsarvinger
Ektefellen har rett til halvparten av arven når arvelaterens nærmeste slektsarvinger er foreldrene eller deres etterkommere, men ektefellen har uansett rett til en minstearv på seks ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet.

Ektefellen arver alt når det verken er livsarvinger eller slektsarvinger som nevnt i første ledd etter arvelateren.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: