Hvem betaler sykemeldingen?

Publisert: 22.03.2021
Emneord: ,

Jeg har sagt opp jobben min. Jeg har 3 mnd oppsigelse (fra og med februar og til og med april) - men den siste mnd (april) skal jeg ikke jobbe + ikke lønnet pga skal flytte til annen del av landet. Om jeg skulle bli sykemeldt i slutten av mars - vil da arbeidsgiver betale første 14 dager og NAV betale etter 14 dager? Eller betaler de kun i mars? Om jeg blir sykemeldt i april - vil da arbeidsplassen betale 14 dager siden jeg egentlig har min siste oppsigelsesmåned? Eller ikke?

Svar:

Under oppsigelsestiden løper arbeidsforholdet som normalt. Det vil si at dersom
man blir sykemeldt i oppsigelsestiden, så plikter arbeidsgiveren å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden frem til oppsigelsesdagen, jf. folketrygdloven § 8-19. Etter at arbeidsgiverperioden på 16 dager er utløpt, er det NAV som tar over utbetalingen av ytelsen. Man beholder også retten til sykepenger etter at oppsigelsestiden er utløpt.

Ut fra hva du beskriver, oppfatter jeg det slik at arbeidsgiver har fritatt deg fra arbeidsplikten under oppsigelsestiden, og ikke slik at dere er enig om en tidligere fratredelsesdato. Det innebærer i så fall at arbeidsforholdet løper til ut april, og arbeidsgiver vil dermed være ansvarlig for utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Del denne artikkelen: