Hvem eier parkeringsplassen?

Publisert: 29.05.2018

I følge Statens Kartverk er min eiendom 1070 m2. Naboen har innkjørsel og en liten parkeringsplass over min eiendom. Jeg har gått ut ifra at dette er min eiendom og ønsker å benytte parkeringsplassen. I grunnboksutskriften fant jeg ett målebrev fra 1980 for en parsell på 24 m2 som samsvarer med innkjørsel/parkering hvor det står at den skal sammenføyes med naboeiendommen. Dette er ikke oppdatert hos kartverket. Er målebrevet bevis for at handelen ble gjennomført, eller eier jeg fremdeles parsellen?

Svar:

Det er vanskelig å gi et absolutt svar på dette, men målebrevet vil nok sannsynligvis være en sterk indikator på at det ble inngått en avtale om erverv av parsellen i 1980 og at gjennomføringen ikke ble formalisert den gang. Dersom du likevel har vært i aktsom god tro om at dette arealet tilhører din eiendom, kan det samtidig tenkes at det er din nabo som til syvende og sist må bære risikoen for at ervervet aldri ble formalisert.

Del denne artikkelen: