Hvem er ansvarlig for skadet fiberkabel?

Publisert: 24.08.2020

Er det leverandør av fiber som er ansvarlig for å grave ned fiberkabel fram til tomt på en god måte så denne ikke blir skadet?

Svar:

Jeg vil si at dette beror vel på avtalen.

I utgangspunktet så tror jeg at leverandør av fiber er i utgangspunktet kun dette, det vil si levering av fiber og ikke utførelse av nedgraving av fiber. På den annen side har jeg utelukkende sett tilbud på levering av fiber som har inkludert graving av fiber. Jeg tenker at det er den som skal håndtere/ha ansvaret for gravingen i henhold til avtalen som skal besørge at nedgravingen skjer korrekt.

Men om fiberleverandøren ser eller bør se at gravearbeidet ikke er tilfredsstillende utført ift legging av deres fiberkabel så tenker jeg at dette kan ha konsekvenser i forhold til fordeling av ansvaret og omfang av dette.

Jeg har dessverre ikke et klart svar på dette.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: