Hvem får arv etter søsken uten barn

Publisert: 04.09.2020

Spørsmål om arv mellom søsken. Søsken 1 er gift uten felles barn, men ektefelle har barn fra før. Søsken 2 er gift med barn. Søsknene arver foreldrenes bolig når foreldrene går bort. Boligen blir brukt som landsted av begge søsken m/ familie. Dersom Søsken 1 går bort, hvilke rettigheter har Søsken 1 sin gjenlevende ektefelle til landstedet? Hva med ektefellen sine barn? Kan ektefelle få rett til landstedet gjennom testamentet?

Svar:

Forutsatt at søsken 1 ikke er i live når foreldrene dør:
Søsken 1 er gift uten felles barn. Om han dør før foreldrene sine, vil ikke hans ektefelle tre inn i hans arveposisjon. Heller ikke ektefelles barn. Så lenge søsken 1 ikke har egne barn, vil arven da gå til søsken.

Søsken 1 kan opprette testamente, men han/hun kan ikke i sitt testamente bestemme over arv som han ville ha arvet om han var i live.

Forutsatt at foreldrene er gått bort, landstedet er arvet av søsken 1 og 2, og så dør søsken 1:
Søsken 1 har ingen barn, ingen foreldre i live. Kun ektefelle. Da arver ektefellen alt.

Foreldrene og/eller søsken 1 kan i testmanet lage bestemmelser som kan sikre at landstedet tilfaller søsken 2 til slutt, men da må man vite mye mer om saken, og ta hensyn til pliktdelsarv m.m. Dette anbefaler jeg å få konkret vurdert.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: