Hvem får leiligheten ved samlivsbrudd?

Publisert: 17.11.2020

Jeg og min samboer har bodd i min eide leilighet i 8,5 år nå. Det er nå slutt, og vi har aldri skrevet leiekontrakt/samboerkontrakt. Blir jeg da sittende igjen med alt, og hun ingenting?

Svar:

Ved det økonomiske oppgjøret etter samlivsbrudd mellom samboere foretas delingen basert på eierforhold. Det en part eier i eneeie, skal ikke deles, men beholdes uavkortet av eieren. Gjenstand for deling er det man eier i sameie, og den gjeld man hefter for sammen når samlivet opphører.

Det er lagt til grunn i rettspraksis at en samboer kan ha krav på vederlag for direkte og indirekte bidrag i felles bolig. Høyesterett utalte i Rt. 1984 s. 497 at;

«… ved oppløsning av samboerforhold [må det] være rom for vederlagskrav basert på alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper.»

Dommen og etterfølgende rettspraksis slår fast at bidragsytende samboer må ha skapt en økonomisk fordel samt at et vederlagskrav må være rimelig etter forholdene.

I økonomisk fordel siktes det i første rekke til investeringer på mottakers hånd. I slike tilfeller utgjør den økonomiske fordelen den formuesøkningen som kan tilskrives den andre samboeren. I økonomisk fordel ligger også besparelser.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: