Hvem har ansvar for klær og utstyr til barnet?

Publisert: 20.05.2021

Er det den som har fast bosted som har ansvar for klær og utstyr til barnet? Hvor står det dette og hvor er hjemmelen? Gjelder dette også barneforsikring? Skal begge ha det, også den som ikke har fast bosted?

Svar:

Det stemmer at den som har fast bosted har ansvar for klær og vanlig utstyr til barnet, også under samværet. Dette følger av forskrift om fastsettelse og endring av barnebidrag. Rundskrivet til forskriften finner du på lovdata her: https://lovdata.no/nav/NAV/rundskriv/r55-02-for

Når det gjelder barneforsikring, så er dette en frivillig kostnad, og ikke en del av de faste nødvendige utgiftene som barnebidraget er ment å dekke. Dersom foreldrene er uenige om kostnader til barneforsikring, er det naturlig at den som ønsker forsikringen dekker dette selv, om foreldrene ikke klarer å enes om en fordelingsnøkkel på kostnaden.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: