Hvem har ansvaret for byggesøknad til pergola

Publisert: 23.09.2020

Jeg har vært i kontakt med et firma for å bygge pergola, og spurt dem om prosess rundt dette. De mente alt jeg trengte var tillatelse fra borettslaget, noe jeg fikk og pergola ble bestilt. Noen uker etter ble jeg gjort oppmerksom på av en tredjepart at dette var noe som måtte søkes om til kommunen. Og nå vil firmaet ha betalt for pergola, mens jeg fortsatt venter på svar på byggesøknad. Så mitt spørsmål er da, er det jeg som sitter med ansvaret her dersom søknad ikke innvilges? Må jeg betale?

Svar:

Det kommer nok an på om det har vært rådgivning som en del av det du har betalt for, eller om dette er en uformell korrespondanse og dialog. Normalt er det tiltakshaver (du) og ikke leverandør (selger) som har ansvaret for at et tiltak er lovlig. Men hvis de har foretatt en utredning og vurdering som er en del av det du har bestilt og betalt for, er spørsmålet om evt. dette er et ansvar leverandør har påtatt seg og evt. da må betale erstatning for, eller dekke kostnadene.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: