Hvem må betale for bytte av dør?

Publisert: 11.02.2021

Jeg bor i ett borettslag, og inngangsdøren til andelsleiligheten må byttes. Jeg har sett på vedtektene til borettslaget og der står det: 5-2, 3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen. Borettslagsloven §5-12 og ytterdører til bustaden. Styreleder mener at nynorsk bustaden betyr blokk, og da skal beboer betale for bytte av dør til andel. Stemmer det ?

Svar:

Utskiftning av ytterdører til "bustaden" er borettslagets plikt.

Med "bustaden" forstås boligen hvilket både kan være en blokk altså inngangsdør til flere, og til èn andelshaver ved et rekkehus.

Merk at vedtektene kan regulere dette annerledes. Men jeg kan ikke se at det er gjort noe unntak for dette ved deres vedtekter.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: