Hvem skal betale avgiftene?

Publisert: 10.04.2018

Vi eige hus nummer to på garden.I det huset er det ein leilighet i andre etage som eit syskenhar borett i 10 år. Vedkommande bor ikkje der, men har det kun som lagerplass, stue, kjøkken, bad og tre soverom. Men alle løpende kommunale avgifter inkl eigendomskatt går sin gang. Er det rett at eigar av husværet betalar eller er det den som har borett som skal betale?

Svar:

Det vil være den enkelte eier av eiendommen som skal betale både kommunale avgifter og eiendomsskatt. Dette skjer automatisk opp mot opplysningene som fremgår av eiendomsregisteret. For kommunale avgifter er det riktignok slik at noen kommuner tilbyr en frivillig endring av fakturaadressen. Normalt sett skjer dette rent praktisk ved at man kan sende epost til servicetorget hos kommunen med informasjon om ny fakturaadressat. En slik ordning vil imidlertid forutsette at dere blir enige med innehaveren av boretten om at vedkommende skal bli ny adressat.

Del denne artikkelen: