Hvem skal betale tilkjente saksomkostninger?

Publisert: 25.05.2021
Emneord:

Jeg er tilkjent over 200 000 i saksomkostninger i en kjennelse siste uken i april, med 14 dagers betalingsfrist. Ankefristen går ut i neste uke - var 30 dagers frist. Når jeg har purret blir jeg bare henvist til motpartens advokat. Det er vel slik at det er motparten som er ansvarlig for betaling? Ikke deres advokat?

Svar:

Kjennelsen er ikke rettskraftig før ankefristen er ute. Renter løper før ankefristen går ut. Normalt venter man til ankefristen er ute og fremmer deretter krav om betaling med renter.

Del denne artikkelen: