Hvilke krav har eksmann?

Publisert: 11.05.2020

Jeg er separert, og kan søke om skilsmisse om en måned. Jeg har muligheten til å kjøpe meg en bolig, og lurer på om min eksmann kan ha noe krav på et eller annet om jeg kjøper meg bolig før vi er skilt. Vi har aldri eid noe felles, og det er kun jeg som har hatt lønnet arbeid og stått for alle utgifter.

Svar:

Du skriver at dere aldri har eid noe felles, men dersom dere ikke har en ektepakt er felleseie betegnelsen på ekteskapslovens normalordning for formuesordning mellom ektefellene, og ved skilsmisse/separasjon er hovedregelen at felleseiet skal deles likt mellom ektefellene. Dersom ektefelle ønsker å holde eiendom eller andre gjenstander/verdier utenfor fellesskapet, må de avtale helt eller delvis særeie.

Skjevdeling er imidlertid et viktig unntak fra lovens utgangspunkt om at felleseiet skal deles likt. Regelen om skjevdeling betyr at verdiene som ektefellene tok med inn i ekteskapet eller har fått i gave eller arv underveis i ekteskapet skal holdes utenfor den økonomiske delingen. Skjevdeling skjer ikke automatisk, men må kreves av en ektefelle.

Det er skjæringstidspunktet som er avgjørende for hvilken formue som skal deles mellom ektefellene, og er enten da begjæring om separasjon eller separasjon kom inn til fylkesmannen, eller det faktiske tidspunktet som samlivsbruddet, dersom sistnevnte skjedde først. Spørsmålet ditt i forhold til kjøp av bolig før eller etter at skilsmisse er innvilget har ingen betydning, det avgjørende er om din eksmann eventuelt har krav på noe i et skifteoppgjør og det avgjøres i henhold til de regler i ekteskapsloven som jeg har redegjort for. Den praktisk viktigste rettsvirkningen ved overgangen fra separasjon til skilsmisse er at ektefellene kan gifte seg på nytt.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: