Hvilken oppsigelsesdato gjelder?

Publisert: 17.09.2021

Jeg står muligens foran en oppsigelse hos nåværende arbeidsgiver. Jeg er per nå i prøvetid, men i kontrakten er det spesifisert 1 mnd oppsigelsestid. Rett etter spesifisert oppsigelsestid står det "fra dato til dato. For øvrig gjelder Arbeidsmiljøloven....". Jeg har snakket med min overordnede som mener at oppsigelsen gjelder fra 1. i neste måned, men jeg stusser veldig på "fra dato til dato" som er skrevet i kontrakten. Hva gjelder her?

Svar:

Arbeidsmiljølovens system er at oppsigelsestiden løper fra den første i måneden etter at oppsigelse fant sted. Det kan imidlertid avtales dato til dato i tariffavtale eller i arbeidsavtalen. Hvis det står dato til dato i din arbeidsavtale, så er det det som gjelder.

Del denne artikkelen: