Hvor mange ferieuker må man ta?

Publisert: 10.02.2021

Hvor mange ferieuker kan arbeidsgiver kreve at en ansatt på 40 % stilling må ta i løpet av året? Kan arbeidsgiver kreve at jeg må ta alle 5 uker? Jobber 2 dager i uken.

Svar:

Ferieavvikling er både en rettighet og en plikt. Det gjelder ingen gradert ferieavvikling basert på stillingsprosenten.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: