Hvor mye støy må man tåle i en blokk?

Publisert: 07.01.2021

Hvor mye støy må man tåle i en blokk? Det spilles meget høy musikk fra nabo i flere timer så og si hver dag og dette har pågått i 3-4 måneder no. Bor i murblokk så lyden høres veldig godt. Har tidligere sendt klage om støy på natt fra leiligheten til styret. Nevnte da også om høy musikk på dagtid. Flere ganger også ringt politiet på natt. Men er like forstyrrende musikken som blir spilt på dagtid. Noe man kan gjøre med dette?

Svar:

Jeg ville i en slik situasjon forsøkt å dokumentere saken med lydopptak som viser klokkeslett, for videre å sende dette inn stil styret i borettslaget/sameie med krav om at styret retter en henvendelse til vedkommende om å endre/stanse denne aktiviteten. Om eventuelle pålegg fra styret ikke etterkommes kan vedkommende til slutt bli kastet ut og eventuelt få pålegg om salg av leiligheten.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: