Hvordan bevise hvem som er barnefar?

Publisert: 04.02.2018

Mor og far bor kvar for seg. Under ein krangel, seie mor att det er ikkje sikkert att det er du som er faren. Finnest ikkje likheta mellom mellom far og sønn. Sønnen har heile tida vært lik på ein anna mann. No er faren død, og det skal fordelast arv etter oldeforeldre. Korleis kan det bevisast att sønnen som har passert 18 år, er sønnen eller om det er ein anna far til barnet, når faren er død? Kan mora nekte att det tas DNA-test av barnet, når det er over 18 år? Faren døde for 1 1/2 år sia.

Svar:

Personen på over 18 kan henvende seg til Fylkesmannen for DNA-prøve.

Del denne artikkelen: