Hvordan får man satt opp en framtidsfullmakt?

Publisert: 11.01.2021

Hvordan får man satt opp en framtidsfullmakt, og hva er kostnadene med dette?

Svar:

På nettstedet Vergemålsportalen (https://www.vergemal.no) som drives i regi av Statens sivilrettsforvaltning finnes det informasjon om fremtidsfullmakt og eksempler på slike fullmakter. Eksemplene er generelle forslag. I mange tilfeller vil det være hensiktmessig å ta kontakt med en advokat for å få fullmakten tilpasset den konkrete situasjonen. Det som "mangler" i de fleste eksemplene som er tilgjengelig på internett er forholdet til elektroniske tjenester som blir mer og mer vanlig. Fullmakten bør i mange tilfellet omfatte for eksempel facebook, instagram og mange flere tilsvarende tjenester som er utelukkende nettbasert.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: