Hvordan fordeles arv mellom barn og samboer?

Publisert: 20.05.2021

Jeg har et spørsmål angående arv. En dame dør og er ugift, hun har to sønner og en nettoformue på 3 millioner kroner. Hvordan blir fordelingen hvis damen hadde samboer som også var far til barna?

Svar:

Samboere med felles barn har siden 1. juli 2009 hatt rett til arv etter hverandre på fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4 G). Pr. i dag utgjør det totalt kr. 405 404,-.

Retten til å arve 4 G forutsetter at dødsboet etter den avdøde har en nettoverdi som er på minst dette beløpet. Dersom dødsboet har en nettoverdi på 4 G eller mindre, har den gjenlevende rett til å arve alt samboeren etterlater seg.

Den gjenlevende samboerens rett til å arve inntil 4 G går foran arveretten til den avdøde samboerens barn.

Dersom arvelater etterlater seg 3 millioner netto, og ikke har skrevet noe testament, så vil fordelingen være at 4G går til samboer, med kr. 405 404,- og at de resterende 2 594 596 deles likt mellom de to barna.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: