Hvordan kan vi sikre felles eierskap av bolig?

Publisert: 28.01.2020

Hvordan kan vi sikre felles eierskap av bolig ved en eventuell skilsmisse? Vi eier 50/50 av boligen, men min ektefelle betaler på lånet fra sin lønnskonto. Må vi skrive noen avtale som sikrer lik fordeling?

Svar:

Når dere er gift er hovedregelen i ekteskapsloven at dere har felleseie, med mindre dere har en ektepakt som sier noe annet. Skjevdeling er også et unntak fra hovedregelen om likedeling, men det gjelder i all hovedsak eiendeler/verdier som dere har tatt med dere inn i ekteskapet, eller arv dere mottar under ekteskapet.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: