Hvordan klage på forsikringsselskapets avgjørelse?

Publisert: 26.08.2021

Min sønn fikk påvist leddgikt i 2016, og siden vi har barneforsikring ble skade/sykdom meldt inn. I 2019 fikk vi en forskuddsutbetaling basert på 5 % medisinsk invaliditetsgrad med beskjed om at endelig vurdering skulle gjøres i år. De har fått tilgang til journaler hos de legene/sykehusene min sønn har vært i kontakt med, og forsikringsselskapets rådgivende lege har nå skjønnsmessig vurdert graden til 7 % basert på tabell. Legen har ikke møtt min sønn. Kan dette påklages?

Svar:

Et vedtak fra forsikringsselskapet kan påklages til Finansklagenemnda. Det er forsåvidt enkelt og informasjon finnes på Finansklagenemndas nettsider. Klagefrist er som utgangspunkt 6 måneder. Jeg anbefaler at du først "går en runde til" med forsikringsselskapet, gjerne etter innhenting av råd fra advokat, dersom du har tid og mulighet til dette.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: