Hvordan regner man oppsigelsestid?

Publisert: 12.03.2021

Jeg har blitt sagt opp. Tillitsvalgt og firma (tariffbundet) hadde avtale om 14 dagers oppsigelsesfrist. Er det også lov å avtale at den korte fristen begynner med dagen oppsigelsen ble gitt, eller følger det AML, dvs. fra 1. dag i neste måned?

Svar:

Når oppsigelsesfristen er en måned eller mer, løper oppsigelsen fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen ble gitt. Hvis det er avtalt 14 dagers oppsigelsesfrist, må løsningen finnes i arbeidsavtalen eller tariffavtalen. Det er altså ikke i strid med arbeidsmiljøloven at din oppsigelsesfrist starter straks oppsigelsen er gitt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: