Hvordan skal arven fordeles?

Publisert: 24.06.2021
Emneord: ,

Når bror dør ugift og barnløs, og foreldrene ikke er i live, hvordan skal da arven fordeles mellom eneste gjenlevende søsken og barn etter tidligere avdøde søsken?

Svar:

Da fordeles arven på det antallet søsken han hadde, så fremt evt. avdøde søsken har barn.

Hvis det er slik at han hadde en gjenlevende søsken og et søsken som er død, så skal disse ha 50% hver. Deretter må den delen som går til det avdøde søsken fordeles på antall barn vedkommende hadde.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: