I hvilke tilfeller vil foreldre være erstatningspliktige for skader barn har forårsaket?

Publisert: 28.09.2021

Mitt barn kan til tider "eksplodere" i sinne, og forrige uke knuste han vinduet på en dør, i skoletiden, og skolen varsler erstatningskrav. Situasjonen var at gutten konsentrert spretter en basketball og er nær rekord, lærer kommer og stopper ballen, dette fører til at det svartner og han vet ikke hva han selv gjør i disse situasjonene. Når er foreldre erstatningspliktige i sånne situasjoner?

Svar:

Foreldres erstatningsansvar er regulert i skadeserstatningsloven § 1-2. Foreldre har et såkalt objektivt foreldreansvar, som innebærer at foreldrene plikter å erstatte skade som et barn har forårsaket, enten forsettelig (altså med vilje) eller uaktsomt, med inntil kr. 5 000,- pr skadetilfelle.

Spørsmålet er dermed om barnet enten med vilje kastet ballen i vinduet for å knuse det, eller om skaden skjedde ved uaktsomhet, i begge tilfeller vil foreldrene være erstatningsansvarlige.

Den nedre grensen, hvor foreldrene ikke vil være erstatningsansvarlige, er dersom skaden ble forvoldt ved et hendelig uhell, altså at det ikke kan lastes barnet på noe vis at ballen traff vinduet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: