I hvilket land skal barna bo ved samlivsbrudd?

Publisert: 03.01.2020

Jeg bor i Norge med en fast jobb og har to barn med en svensk dame. Jeg og barna har norsk statsborgerskap, barna har også svensk statsborgerskap. Barna bodde i Norge fram til juli i 2019. Barna er på 19 mnd og 3,5 år. Barna flyttet da til Sverige sammen med mor, da mor skulle studere i Sverige. Ved samlivsbrudd vil jeg at barna skal bo i Norge. Hvilken rettigheter har jeg som far for at barna skal bo i Norge sammen med meg?

Svar:

Avgjørelsen av om barna skal bo fast sammen med deg i Norge, eller fast sammen med mor i Sverige avhenger av hva som er til det beste for barna. En avgjørelse av barnas beste må bero på en konkret vurdering av hva som fremstår som den beste løsningen ut fra dagens situasjon. Samtidig må det i vurderingen legges vekt på hva som på lengre sikt er det beste og viktigste for dem. Relevante momenter ved vurderingen er blant annet foreldrenes omsorgsevne og personlige egenskaper, risikoen ved et miljøskifte, barnas alder og forholdene ellers.

Ved et eventuelt samlivsbrudd vil jeg anbefale deg å ta kontakt med ditt lokale familievernkontor og sette opp et meklingsmøte. I et slikt møte kan dere diskutere mulige løsninger, og du vil kunne få nærmere informasjon om dine muligheter i din konkrete sak. For øvrig kan det være hensiktsmessig å få bistand fra en advokat for å få vurdert din sak før eller etter meklingsmøtet.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: