Ikke fått kontrakt fra kommunal jobb

Publisert: 15.06.2021

Jeg jobber som sekretær for en norsk kommune og har ikke fått arbeidskontrakt. Mine 2 andre kollegaer i samme stilling som meg som også begynte på samme dagen som meg i samme kohort fikk kontrakt med rett lønn og stillingskode. Etter gjentatte purringer til avdelingsleder fikk jeg et kontrakt med en stilling som ikke er riktig og er den laveste betalt samt ble jeg innplassert i laveste lønnstrinn når jeg har levert dokumentasjon på 14 år arbeidserfaring. De skylder Koronakrisen.

Svar:

Hei og takk for din henvendelse.

I henhold til arbeidsmiljøloven § 14-5 (2) har du dersom arbeidsforholdet har varighet ut over en måned, krav på arbeidsavtale snarest mulig og senest én måned etter at arbeidsforholdet startet. Er arbeidsforholdet av kortere varighet enn én måned, skal arbeidskontrakt inngås umiddelbart.

Når det gjelder lønn så er min anbefaling å kontakte bedriftens tillitsvalgte for bistand. Arbeidsgiver har antakelig et lønnssystem med saklig begrunnelse for din innplassering, men hvis arbeidsgiver ikke har hensyntatt din tidligere arbeidserfaring kan tillitsvalgte bistå deg slik at arbeidsgiver kan gjøre en ny vurdering. Som ansatt står du for øvrig sterkere med en fagforening i ryggen, så du kan eventuelt vurdere innmelding i fagforening.

Lykke til.

Med vennlig hilsen
advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: