Ikke fått lønn for ansiennitet

Publisert: 09.03.2021

Jeg jobber på sykehjemmet. Begynte som ringevikarassistent i april 2015 og fikk fast stilling som helsefagarbeider i juni 2016. Jeg har nettopp oppdaget at jeg har for lite ansiennitet. Jeg begynte på null ansiennitet hos dem og hadde allerede 6 års ansiennitet da jeg begynte hos dem. De viste meg kontrakten som jeg signerte og det står ansiennitet kun fra april 2015, men ingen som forklarte meg om dette før. Har jeg rett til etterbetaling?

Svar:

Dette spørsmålet hører nok hjemme hos din arbeidstakerorganisasjon. Men, det kan være at det holder om du tar dette opp med arbeidsgiver. Utgangspunktet er at alle krav foreldes etter tre år, slik at du uansett ikke vil ha krav på etterbetaling mer enn tre år tilbake i tid. Men, det er et spørsmål om når retten til ansiennitetstillegg oppsto. Hvis du hadde rett til det for tre år siden, så har du også krav på etterbetaling med mindre det gjelder egne regler fastsatt i din arbeidsavtale eller i overenskomsten med din arbeidstakerorganisasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: