Ikke fått sluttattest et år etter oppsigelse

Publisert: 22.11.2021

Den gamle sjefen min har ikke skrevet attest til meg. Jeg sluttet i jobben for et år siden, men har enda ikke fått attest på min ansettelse der. Er dette noe jeg har krav på uansett eller kan han nekte å skrive attest til meg?

Svar:

Ja, det har du krav på. Dette er reglene som gjelder for attest:
Arbeidsmiljøloven § 15-15.Attest
(1) Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.
(2) Denne bestemmelse begrenser ikke arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale.
(3) Arbeidstaker som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er avskjediget.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: