Inkasso fra kommunen etter to år

Publisert: 15.06.2020

Kommunen bruker Lindorff. Er det lov å sende ut et inkassovarsel 2 år etter at en faktura til kommunen ikke er betalt? Fakturaen ble visst sendt pr. post, men ingen i husstanden har sett denne. Purring er ikke sendt. Har forbruker noen klagerett her, eller er det bare til å betale med tillegg av gebyr og renter fra 2 år tilbake i tid. Forbruker har ikke vært klar over denne fakturaen.

Svar:

Krav om betaling foreldes først etter 3 år, slik at denne fakturaen må betales selv om forbruker ikke har vært klar over den. Når det gjelder gebyr og renter som har påløpt, så fremkommer det av inkassoloven at varselet må være sendt, men det er ikke et krav etter loven om at det er mottatt. Dersom det har påløpt renter gjennom to år og kommunen ikke har purret på betalingen i løpet av denne perioden, ville jeg ha kontaktet kommunen for å få til en dialog knyttet til dette.

Del denne artikkelen: