Inkassoselskap har sendt gjeldssak til namsmannen

Publisert: 07.04.2021

Kan inkassoselskap sende saken over til Namsmannen når du er villig til å betale for deg? Det har dessverre skjedd i min sak. De var ikke villige til å godta tilbudet jeg kom med. Og nevnte flere banker jeg kunne søke hos.

Svar:

Dessverre for mange er det slik at forfalt gjeld kan kreves betalt straks. Kreditorene kan som hovedregel ikke tvinges til betalingsordninger. At det har vært slik er i og for seg både fornuftig og rettferdig. Når et krav er forfalt så er det fordi det følger av avtalen, eller fordi det er et resultat av mislighold. Økende grad av forbruksgjeld og inkassosaker er imidlertid et fenomen i samfunnet. Slik sett kunne man tenke seg at det ble etablert ordninger som gjorde at enkelte kreditorer kunne bli tvunget til å akseptere nedbetalingsordninger som kanskje avviker noe fra de opprinnelig avtalte vilkår, også utenom offentlige gjeldsordninger.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: