Innkalt til drøftingsmøte og varsel om oppsigelse

Publisert: 06.08.2019

Ble ansatt i firmaet i mai. Fikk nå første dagen etter ferie innkalling til drøftingsmøte med varsel om oppsigelse på bakgrunn av virksomhetens forhold. Dreier seg om økonomi. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Hensikten med et drøftelsesmøte er at bedriften skal drøfte årsakene til at det vurderes å gå til oppsigelse.Til et drøftingsmøte kan du ha med deg tillitsvalgt fra fagforening eller en annen rådgiver, for eksempel en advokat. Du bør ta kontakt med noen som kan bistå deg i møtet.

Oppsigelse på grunn av virksomhetens økonomi kan være et gyldig (saklig) oppsigelsesgrunnlag, men dette avhenger av de konkrete fakta som virksomheten legger frem overfor deg. Du og eventuell rådgiver bør ta nærmere stilling til om de grunnlagene som arbeidsgiver presenterer er gode nok til å begrunne en oppsigelse. En fagforening eller en advokat kan normalt gi deg råd om dette.

Del denne artikkelen: