Jeg skal kjøpe meg inn i min samboers leilighet

Publisert: 15.06.2021

Jeg skal kjøpe meg inn i min samboers leilighet og vi skal gifte oss. Er prisen vi setter markedsverdi fratrukket fellesgjeld? Fellesgjeld er jo tross alt husleien.

Svar:

Dere må i første rekke bli enige om hvilken eierbrøk som skal gjelde mellom dem, og hva samboeren som kjøper seg inn skal betale for den andelen. Her som ellers er det avtalefrihet. Men de fleste vil nok velge å få eiendommen verdivurdert for å ha et holdepunkt for hva en rettferdig pris utgjør. Ved å kjøpe seg inn i boligen vil den andre ha krav på vederlag for den andelen av boligen som avhendes. Vederlaget vil i praksis være enten en pengeoverførsel eller at den samboeren som kjøper seg inn tar over en gjeldsbyrde som påhviler eiendommen. Ofte vil det være en blanding av begge to.

Eksempel: Samboeren din eier boligen som har en verdivurdering på 4 000 000 og har 2 500 000 i lån. Hvis du kjøper deg inn med 1 000 000 vil du eie 25 % av boligen. Og din samboer får sin gjeldsbyrde redusert til 1 500 000.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: