Jobbe for annen arbeidsgiver i permisjon

Publisert: 10.02.2021
Emneord: ,

Jeg ønsker å søke om utdanningspermisjon fra min faste arbeidsplass for å ta mastergrad. Har jeg lov til å jobbe ekstra et annet sted mens jeg har tatt permisjon fra jobben?

Svar:

Som permittert er du fortsatt ansatt hos din arbeidsgiver. Det er din arbeidsavtale med din arbeidsgiver som regulerer hvilken adgang du har til å ta annet/ekstraarbeide. Hvis dette ikke er regulert i avtalen mellom dere, må du forespørre din arbeidsgiver. I motsatt fall kan det resultere i et mislighold fra din side som kan avstedkomme reaksjoner fra din arbeidsgivers side.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: