Jobbe i ENK når man er sykemeldt

Publisert: 01.09.2021

Kan jeg være sykemeldt i min faste jobb som er 70 % men samtidig jobbe som selvstendig næringsdrivende? Jeg har nettopp startet enkelpersonforetak. Jeg har fått oppdrag fremover og skal jobbe 2 dager i uken for et firma mens jeg er sykemeldt fra faste jobben. I mitt enk skal jeg jobbe med "kontorjobb" som krever minimalt fysisk aktivitet. I fastjobben kreves det mye fysisk aktivitet daglig. Har jeg rett på sykepenger fra NAV selv om jeg har næringsinntekt ved siden? Hvem avgjør dette?

Svar:

Det er NAV som avgjør dette. I utgangspunktet vil du kunne ta annet arbeide som du klarer mens du er sykemeldt fra ditt ordinære arbeide. Men dette bør du avklare med arbeidsgiver, da du fortsatt har din lojalitetsplikt overfor din arbeidsgiver. Du vil selvfølgelig heller ikke ha krav på sykepenger for den tiden du arbeider. Du må derfor avtale dette med NAV, og også med din fastlege.

Hvis din faste jobb kun er 70 % og du så er sykemeldt fra denne, vil du kunne arbeide 30 % som selvstendig næringsdrivende. 70 % er normalt 3,5 dager. Det er derfor 1,5 dager du ikke kan sykemeldes for, om du er 100 % sykemeldt i din 70 % stilling. Hvis du arbeider 2 dager, må din sykemelding reduseres til 85 % (for din 70 %-stilling)

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: