Jobbe i enkeltpersonforetak når man er sykemeldt

Publisert: 01.09.2021

Jeg er sykemeldt fra 70 % fast stilling. Mål med sykemeldingen er å få ro rundt en medisinsk prosess som medfører mye reising, mye medisiner og mye psykisk ubalanse. Jeg er 40 % ufør (NAV har beløpsgrense for avkorting av uføretrygd og henger seg ikke opp i at totalprosent blir mer enn 100). Jeg har et enkeltmannsforetak og ønsker å jobbe litt (4-5 timer pr uke) i månedene som kommer. Denne jobben er mindre utfordrende for meg enn min vanlige stilling, samt fleksibel ift tid. Er dette lov?

Svar:

Sykemeldingen gjelder kun for den stillingen som du er sykemeldt fra. For øvrig reiser ditt spørsmål andre problemstillinger mht lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver og din faktiske arbeidsevne som din fastlege må vurdere eventuelt i samarbeide med NAV.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: