Jobbe som tilkallingsvikar som pensjonist

Publisert: 06.11.2019

Er i dag ansatt i 100 % stilling med en fast månedslønn. Jeg har nå passert 67 år og skal gå av som pensjonist ved nyttår. Har i den forbindelse diskutert med arbeidsgiver å fortsette i en løsere stilling - som en "tilkallingsvikar", der jeg jobber etter behov. Blir jeg da fortsatt en ansatt i firmaet på timelønn - uten fast arbeidstid? Har jeg fortsatt krav på de goder som jeg hadde da jeg jobbet i 100 % stilling? Feriepenger, bonuser, forsikring, etc ? Hva om jeg blir syk i en "jobbeperiode"?

Svar:

Dette kan reguleres i arbeidsavtalen innenfor arbeidsmiljølovens grenser. Men, hvis dere ikke avtaler noe om dette, men bare har en løs avtale om at arbeidsgiver kan tilkalle deg, så har dere ingen forpliktelser eller rettigheter overfor hverandre. Hvis du arbeider, har du krav på feriepenger og yrkesskadeforsikring. Bonuser avhenger av avtalen mellom dere.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: