Jobber ekstra til tross for sykemelding

Publisert: 16.10.2020
Emneord: ,

Ein kollega i 80 % stilling er no sjukemeldt 30 % (psykiske grunner), og jobbar dermed 50 %. Av og til tek ho ein ekstrajobb på butikk ved behov (ikkje fast). Kan ho framleis dette? Vi er ueinige om det er lov eller ikkje.

Svar:

Det er legen som avgjør sykemeldingsgraden. Det er en medisinskfaglig beslutning. Spørsmålet er derfor om ekstrajobben er i strid med sykemeldingen. Dette må avgjøres av legen. Avgjørende vil være bakgrunnen for sykemeldingen. Som du nevner, er sykemeldingen basert på psykiske grunner. Disse kan være basert på arbeidsforholdene i den aktuelle jobben. En kan som kjent ha flere jobber. Det er ikke noe i veien for at en kan være sykemeldt i en jobb, mens en likevel kan utføre eller fortsette en annen jobb. Men dette er altså et medisinskfaglig spørsmål som legen må avgjøre.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: