Justere satser for sykehjemsplass

Publisert: 10.08.2020
Emneord:

Mine foreldre har et lån på 1 million i en leilighet de eier. Hvis begge får fast sykehjemsplass, vil satsen på plassen justeres ned hvis leiligheten beholdes som primærbolig med alle utgifter det medfører ( lån, husleie, forsikringer m.m.)?

Svar:

Så lenge begge har fast sykehjemsplass vil ikke satsene justeres ned på grunn av utgifter til primærbolig. Dette skjer kun dersom en av ektefellene har fått fast sykehjemsplass og en bor hjemme. De eneste fradragene man får dersom begge har fast sykehjemsplass er de som er fastsatt i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (altså fribeløp som per nå er 8700 per år og at man minst får beholde 25 % av folketrygdens grunnbeløp).

Del denne artikkelen: