Kan 16-åringen selv bestemme hvor hun vil bo?

Publisert: 04.08.2021

Spørsmål ang bosted. Min datter er 16. Hennes far har flyttet til utlandet. Far forsøker å overtale henne til å flytte til han. Kan hun, hvis hun ønsker å flytte til ham?

Svar:

Barneloven legger opp til at barn i økende grad skal ha medbestemmelse over eget liv, også hva gjelder kontakt med sine foreldre. Fra barnet blir 16 år har det flere selvstendige rettigheter, blant annet i tilknytning til helse relaterte avgjørelser. I Saker etter Barnevernloven har barn egen partstatus etter fylte 15 år.

Allikevel åpner ikke barneloven for at barn som nærmer seg 18 år selv kan bestemme den type spørsmål du her tar opp. Dette innebærer at det fortsatt er den som har bostedsansvaret som tar de avgjørelser det her er spørsmål om, nemlig å flytte til den andre av foreldrene. Dersom du ikke aksepterer en slik løsning( noe det kan være gode grunner til) må far gå rettens vei for å for bostedsansvaret for datteren deres. I og med at han bor i utlandet må han da også få foreldreansvaret alene.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: