Kan arbeidsgiver endre antall timer i uken uten videre?

Publisert: 01.12.2021

Jeg har en 50 % stilling i en butikk med timesbasert lønn. I går måtte jeg forlate jobb midt i arbeidsdagen på grunn av sykt barn. Siden jeg ikke har så mange egenmeldinger igjen, tilbydde jeg meg å jobbe inn timene dagen etter eller neste dag jeg hadde fri. Arbeidsgiver virket irritert, sa at jeg bare kunne ta fri resten av uken. Arbeidsgiver sier at jeg er «ansatt timesbasert og i utgangspunktet kan jeg gjøre om på arbeidstimene dine etter behov». Stemmer dette? Har jeg ikke krav på 50 % jobb?

Svar:

I henhold til arbeidsmiljøloven § 14-6 skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om blant annet lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Hvis du er ansatt i 50 % stilling skal altså arbeidsavtalen si noe om når arbeidet skal utføres. Som deltidsansatt kan du kreve å få arbeide til avtalt tid, og du vil ha krav på lønn tilsvarende 50 % stilling selv om arbeidsgiver eventuelt ikke skulle har oppgaver til deg. Ved sykdom vil du ikke ha noen ubetinget krav på å få bytte arbeidstid, men arbeidsgiver kan heller ikke straffe deg ved å sende deg hjem resten av uken dersom du iht. avtalen skulle arbeidet flere dager.

Hvis du ikke er ansatt i 50 %-stilling, men for eksempel er tilkallingsvikar som blir ringt opp fra gang til gang i forbindelse med sykdom hos arbeidsgiver, vil saken stille seg annerledes. Som tilkallingsvikar inngås avtale for hver vikarperiode, og arbeidsgiver vil da ha større valgfrihet til ikke å benytte deg som vikar videre.

Min anbefaling til deg er å lese igjennom din arbeidskontrakt. Dersom du er ansatt i 50 % stilling kan du kreve å arbeide de dagene som er avtalt iht. arbeidskontraktens opplysninger om lengde og plassering av ukentlig arbeidstid. Opplyser ikke kontrakten om når arbeidet skal utføres, har kontrakten en mangel. Du vil likevel kunne kreve å få utføre arbeid iht. avtalt stillingsprosent og kreve lønn for tilsvarende.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: