Kan arbeidsgiver kan ta fra meg ferie i oppsigelsestiden?

Publisert: 12.03.2021

Kan arbeidsgiver kan ta fra meg ferie jeg har til gode i oppsigelsestid? Jeg var sykemeldt store deler av 2020 pga kreft. Min kone var i kreftbehandling 2019, så det ble lite med ferie på to år. Var tilbake på jobb 100 % 08.12.20. 01.12.20 ble resterende ferie 37 dager avtalt med arbeidsgiver hvordan ferie til gode skulle avvikles fra 08.12.20 og ut i 2021. Leverte oppsigelse til arbeidsgiver 15.02.21 pga ny jobb. Oppsigelsestid på 3 mnd. Har da 1 mnd ferie til gode i oppsigelsetiden?

Svar:

Det er vanskelig å svare konkret på din sak. Til det kreves flere opplysninger. Dette reguleres av din avtale med din arbeidsgiver. Prinsippet er at det kan avtales med arbeidsgiver å overføre ferie til neste kalenderår. Men, du kan ikke ta ferie om arbeidsgiver har en saklig grunn for å beholde deg i arbeide, når din ferie ikke avvikles i ferietiden (om sommeren). Hvis du ikke får avviklet ferie som du har til gode, vil du ha krav på betaling for den tiden du arbeidet uten å få lønn - normalt i ferietiden om sommeren. Hvis du ikke arbeidet men var sykemeldt i ferietiden og har fått sykepenger, så vil du ikke ha krav på lønn.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: