Kan arbeidsgiver nekte å utbetale lønn uten timelister?

Publisert: 23.02.2021

Kan arbeidsgiver nekte å utbetale lønn til ansatte på fastlønn dersom timelister ikke leveres?

Svar:

Det er arbeidsavtalen som regulerer lønnsutbetalingen og forutsetningene. Hvis dette ikke er regulert i arbeidsavtalen må dette begrunnes av arbeidsgiver. Arbeidsgiver må ha saklig grunn for denne koblingen og forutsetningen. Det må foreligge helt spesielle forutsetninger for denne koblingen. Ut fra din fremstilling så fremgår ingen saklig grunn for denne forutsetningen, da en fastlønnsavtale forutsetter en fast lønn uavhengig av timelister. Arbeidsgiver må ha en avtale eller en rettslig avgjørelse for å redusere en lønnsutbetaling eller stille krav for en utbetaling.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: