Kan arbeidsgiver tvinge deg til å avspasere?

Publisert: 04.01.2021

Hvis man har opparbeidet seg en god sum timer i timebanken, har arbeidsgiver lov til å tvinge deg til å ta dem ut hvis de ikke har noe jobb til deg den dagen? F,eks har jobb på man, tirs, ons og torsdag og ikke fredag kan arbeidsgiver da tvinge deg til å ta dem ut på fredag da. Avtalt takk på timer i timebanken er ikke overgått.

Svar:

Arbeidsgiver har en styringsrett mht å styre den ansatte arbeidstid på en hensiktsmessig måte. Det skal da både kunne tas hensyn til bedriftens forhold og den ansattes personlige forhold. I motsatt retning kan det trekke alt avhengig av hvorledes avspasering er blitt praktisert. Et slikt forhold reguleres av avtaleforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Men hvis ingen faste regler er satt, kan arbeidsgivers styringsrett bli utslagsgivende.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: