Kan banken ha enerett på pant i bolig?

Publisert: 02.11.2020

Kan banken ha enerett på pant i bolig?

Svar:

Jeg ser ikke bort i fra at man rent avtalerettslig kan binde seg slik at kun en bank skal ha pant i bolig.

Men rent praktisk kan jeg ikke se for meg at en bank inngår en slik avtale med en privatperson. Om man oppfatter banken slik at de har dette standpunktet så vil jeg anta at dette må bero på en faktisk og/eller rettslig misforståelse hos en eller begge parter i saken.

Med andre ord, jeg tror neppe banken har en slik enerett for pant i deres bolig.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: