Kan barn selv bestemme fast bosted?

Publisert: 20.12.2021

Jeg har barn på 13 og 16 år. Kan de bestemme fast bosted selv? De ønsker å bo mest hos meg (mor). Barna har delt fast bosted. Far vil ikke være med på å dele utgiftene. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Barns mening skal tillegges vekt etter alder og modenhet i spørsmål om valg av bosted og samværsordning. For barn over 12 år skal deres mening tillegges stor vekt.

Dersom barna er tydelige i sine ønsker om endring av bosteds- og samværsordning, uten at dere som foreldre klarer å enes om en endring, er anbefalingen å kontakte familievernkontoret. Barna har også mulighet til å høres der, slik at deres meninger kan innhentes av en uavhengig tredjeperson.

Om dere ikke blir enige på familievernkontoret, er neste steg å bringe saken inn til tingretten for rettslig behandling. Man vil da få oppnevnt en sakkyndig psykolog, som vil snakke med barna og foreldrene og kartlegge barnas beste. De fleste saker om barn, som blir bragt inn for domstolene, ender med at foreldrene inngår avtaler om barnas bosted og samvær.

Når det gjelder deling av utgifter er det et vanlig konflikttema, for foreldre med delt fast bosted. Det kan være vanskelig å bli enige om hvilke utgifter til barna som er nødvendige, og hvordan disse skal fordeles.

Dersom dere blir enige om at barna skal bo fast hos deg, så kan du kreve fastsatt bidrag fra NAV.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: